Seznamka - pojď se zamilovat nebo flirtovat
Seznamka - pojď se zamilovat nebo flirtovat

Všeobecné podmínky a zásady ochrany osobních údajů


§1 Úvodní ustanovení

Andrea Janků, Kladska 1451, Ustí Nad Orlicí IČO: 73977713

provozuje a spravuje webovou platformu přístupnou na https://www.akterky.cz/ včetně všech jejích subdomén (dále jen „ platforma“), kde nezávislí uživatelé mohou nahrávat, publikovat, vysílat, sdílet, licencovat a prodávat svá původní videa, nabízet uživatelům služby, jako jsou relace živých vystoupení nebo hmotné zboží, a kde uživatelé, kteří sledují, mohou ovlivňovat obsah (naše „služby“), se řídí těmito všeobecnými podmínkami a zásadami pro ochranu osobních údajů (dále jen „podmínky“), v nichž se popisuje jak shromažďujeme, používáme, sdílíme a chráníme informace, které nám poskytujete při používání našich služeb prostřednictvím platformy.

Používáním platformy souhlasíte s těmito podmínkami, rozumíte jim a souhlasíte s tím, že tyto podmínky jsou součástí smluvních podmínek nebo dohod koncových uživatelů vztahujících se na vaše používání platformy.

§2 Užití platformy

Společnost výslovně a přísně omezuje její použití. Přísný zákaz vstupu, používání nebo prohlížení platformy mají osoby, které nejsou starší 18ti let. Případně osoby, které nedovršily věku plnoletosti příslušící jejich zemi.

§3 Shromažďování osobních informací

Společnost si vyhrazuje právo na shromažďování osobních informací za účelem bezpečnosti nebo zlepšení uživatelského zážitku. Informace které shromažďujeme, naleznete níže.

Kdykoli používáte platformu, shromažďujeme data o vašem působení se službami a dalšími uživateli, včetně uživatelů, kteří na platformu nahrávají obsah. Tyto informace mohou být spojeny s vaším účtem a profilem, IP adresou nebo ID zařízení za účelem poskytnutí služeb a zlepšení našich služeb.

Kdykoli se účastníte soukromého nebo polosoukromého živého přenosu na platformě, vaše písemná komunikace i živé toky mohou být sledovány a/nebo zaznamenávány společností za účelem bezpečnosti a zajištění souladu se všemi platnými zákony České republiky. Vaše účast v přímém přenosu bude spojena s vaším účtem a profilem, IP adresou a ID zařízení za účelem poskytnutí služeb.

Když provedete nákup, můžeme shromažďovat informace o takovém nákupu a způsobu platby a uchováváme informace o vaší historii nákupu. Tyto informace se většinou používají k podpoře vaší interakce s platformou a k prevenci podvodů.

 • Jaké informace shromažďujeme

Výraz „osobní informace“ znamená informace, které konkrétně identifikují jakoukoli osobu, jako je jméno, datum narození, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, informace o platbě/fakturaci a jakékoli další informace, které jsou podle platných právních předpisů České republiky považovány za osobní údaje.

Platformu můžete používat jako neregistrovaný uživatel (dále jen „uživatel“) nebo jako registrovaný člen (dále jen „člen“). Pro větší přehlednost jsou všichni členové uživatelé, ale ne všichni uživatelé jsou členy.

 • Uživatelé
  Používáním platformy jako uživatel, může být automaticky zaznamenán operační systém vašeho zařízení a jedinečné ID, IP adresa, časy přístupu, MAC adresa, přibližné umístění a jazyková nastavení. Tyto informace mohou být uloženy lokálně na zařízení, které používáte, a mohou být sdělovány společnosti, zejména za účelem zajištění řádného používání a fungování platformy, ale také pro statistické účely a za účelem zlepšení platformy a jejích funkcí.

 • Členové
  Kromě předchozích informací (uživatele) budete při prvním použití platformy jako člena vyzváni k zadání informací, abyste mohli vytvořit svůj účet a profil propojený s vaším účtem. Tyto informace mohou být, ale nejsou omezeny na vaše jméno, datum narození, e-mailovou adresu, fyzickou adresu, jakož i jakékoli další informace nezbytné k poskytnutí služeb, a které jsou podle příslušných právních předpisů České republiky považovány za „osobní údaje“.

 • Proč sbíráme tyto informace

Naším primárním cílem při shromažďování a používání vašich osobních údajů je vytvoření účtu, poskytování služeb pro vás, zlepšení našich služeb, kontaktování, provádění průzkumu a generování zpráv pro interní použití. Tyto informace, které shromažďujeme, jsou nezbytné pro poskytnutí služeb a neshromažďujeme žádné informace, které nejsou striktně vyžadovány povahou platformy. Společnost také může shromažďovat informace, které nám dobrovolně poskytnete, například když nás budete kontaktovat, ohledně jakéhokoli požadavku nebo informace o jakémkoli problému týkajícím se platformy či služeb.

Společnost dále může shromažďovat určitá data týkající se vašeho používání platformy, jako jsou funkce, které používáte nebo části, na kterých navigujete, nebo jakákoli jiná data k identifikaci operačního systému zařízení, které používáte. Tato data nejsou určena a nelze použít k osobní identifikaci.

 • Informace se shromažďují a používají zejména z těchto důvodů:

 • vytvoření vašeho účtu a profilu;

 • zasílání informací týkající se služeb, včetně potvrzení, faktur, technických oznámení, aktualizací, bezpečnostních upozornění a zpráv o podpoře a správě;

 • zajištění řádného fungování platformy;

 • řešení všech problémů, na které jsme upozorněni;

 • sledování a analýze využívání služeb;

 • hodnocení a zlepšování obsahu a vlastností platformy;

 • reagování na zpětnou vazbu a dotazy a poskytování zákaznické podpory;

 • uplatnění vašich zkušeností s platformou;

 • provádění průzkumů a soutěží;

 • zabránění podvodům;

 • zlepšování zážitků a spokojenosti z používání našich služeb;

 • kontaktování vás ohledně vašich zkušeností s platformou a informování vás o novinkách a akcích společnosti;

 • propagování veškerých výhod, funkcí a dalších informací o službách a produktech, které nabízíme

 • Vaše informace shromažďujeme a používáme, pouze pokud:

 • Potřebujeme, aby vám poskytované služby, včetně jejich provozu, poskytovaly zákaznickou podporu a personalizované funkce a chránil bezpečnost a zabezpečení služeb;

 • Uspokojuje legitimní zájem (který není potlačen vašimi zájmy na ochraně údajů), jako je například výzkum a vývoj, uvádění na trh a propagace služeb a ochrana našich zákonných práv a zájmů;

 • Souhlasíte se shromažďováním osobních dat pro tento konkrétní účel;

 • Vaše data musíme zpracovat, abychom splnili zákonnou povinnost.

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat, to však neovlivní zpracování, které již proběhlo. Tam, kde používáme vaše informace, protože my nebo třetí strana máme oprávněný zájem tak učinit, máte právo proti tomuto použití vznést námitky, v některých případech to však může znamenat, že služby nebudete moci nadále používat.

 • Jak jsou informace uloženy

Společnost uchovává vaše informace po dobu, kterou považuje za přiměřenou, buď k splnění určených účelů, jako je zajištění řádného fungování platformy. Doba, po kterou vaše informace uchováváme, závisí na typu informací:

 • Informace o účtu - informace o vašem účtu si uchováváme tak dlouho, dokud je váš účet aktivní, a poté v přiměřené lhůtě, pokud se rozhodnete znovu aktivovat služby. Některé z vašich informací si také uchováváme podle potřeby, abychom dodrželi naše právní závazky, vyřešili spory, vymáhali naše dohody, podporovali obchodní operace a pokračovali ve vývoji a zlepšování našich služeb. Pokud si uchováme informace pro vylepšení a rozvoj služeb, podnikneme kroky k odstranění informací, které vás přímo identifikují, a tyto informace používáme pouze k odhalování kolektivních poznatků o využívání našich služeb, nikoliv ke konkrétní analýze osobních údajů o vás.

 • Informace, které sdílíte na platformě - Pokud je váš účet deaktivován, některé vaše informace a obsah, který jste poskytli, zůstanou, aby ostatní uživatelé mohli služby plně využívat. Například nadále zobrazujeme zprávy, které jste odeslali uživatelům, kteří je přijali. Skryty jsou však obrázky, videa nebo texty (vyjma zpráv).

 • Marketingové informace - Pokud jste se rozhodli od nás dostávat marketingové e-maily, uchováváme si informace o vašich marketingových preferencích po přiměřenou dobu od data, kdy jste naposledy projevili zájem o naše služby, například když jste od nás naposledy otevřeli e-mail. Informace získané z cookies a dalších sledovacích technologií uchováváme po přiměřenou dobu od data, kdy jsme takové informace vytvořili.

 • Zničení informací

Jakmile již nebude nutné uchovávat vaše informace, zajistíme, že zůstanou anonymní, nebo je zničíme způsobem, který zajistí ochranu před neoprávněným přístupem nebo komunikací. Pokud zničení není možné (například proto, že informace byly uloženy v zálohových archivech), budeme vaše informace bezpečně ukládat a izolovat od jakéhokoli dalšího použití, dokud nebude možné jejich odstranění.

Vaše osobní údaje nikdy nesdělujeme nikomu mimo společnost bez vašeho souhlasu, s výjimkou následujících:

 • Našich poskytovatelů, jejichž služby byly zachovány, aby plnili povinnosti naším jménem (např. Zpracování dat, analýza dat nebo ukládání). Společnost přijímá nezbytné prostředky k zajištění toho, aby tito poskytovatelé třetích stran zpracovávali vaše osobní údaje pouze za účelem identifikovaným společností;

 • Pokud společnost prodává své podnikání, zahrne společnost do kupní smlouvy ustanovení vyžadující, aby kupující zacházel s vašimi osobními údaji stejným způsobem, jaký vyžadují tyto zásady, pokud je to proveditelné a přípustné. Pokud Společnost zakoupí podnik, budou s osobními údaji získanými od tohoto podniku nakládány v souladu s těmito podmínkami, pokud je to proveditelné a přípustné;

 • Společnost může sdílet anonymizované informace o vás s inzerenty, vydavateli, obchodními partnery, sponzory a dalšími třetími stranami;

 • Jakéhokoli veřejného orgánu, pokud to zákon vyžaduje, k obhajobě našeho práva, zabránění podvodům nebo jinak v souladu s platnými zákony České republiky. V případě, že se od společnosti požaduje, aby prozradila informace nebo poskytla jejich kopii státnímu orgánu podle zákona nebo na základě soudního příkazu, pokusí se vám to společnost předem oznámit, pokud je to ze zákona možné.

§4 Bezpečnost

Všechna data jsou uložena na serverech s vysoce bezpečnými zárukami, chráněna proti zneužití a přístupu neoprávněných osob.

Vaše používání platformy může zahrnovat přenos, ukládání a zpracování vašich informací do různých zemí světa, v nichž jsou umístěny naše servery a jsou provozovány naše databáze. Používáním platformy souhlasíte s tím, že vaše informace budou převedeny do našich zařízení a do zařízení těch třetích stran, s nimiž je sdílíme, jak je popsáno v těchto podmínkách.

Snažíme se udržovat odpovídající fyzickou, procedurální a technickou bezpečnost s ohledem na naše kanceláře a zařízení pro ukládání informací. Veškeré informace jsou poskytovány pouze jednotlivcům (zaměstnancům nebo agentům), kteří k plnění svých povinností vyžadují přístup k těmto informacím. I když implementujeme záruky určené k ochraně vašich informací, žádný bezpečnostní systém není neproniknutelný a vzhledem k přirozené povaze internetu nemůžeme zaručit, že data, během přenosu přes internet nebo při uložení v našich systémech nebo jinak v naší péči, jsou absolutně v bezpečí před vniknutím ostatních. Upozorňujeme, že uživatele budeme informovat o porušení údajů v souladu s platnými zákony České republiky.

§5 Obsah třetích stran

Platforma může zahrnovat odkazy na jiné weby nebo zdroje na internetu, jako jsou sociální média třetích stran, weby nebo aplikace sociálních sítí. Kliknutím na tyto odkazy opustíte platformu. Jakékoli osobní informace, které poskytnete prostřednictvím těchto stránek, podléhají zásadám ochrany osobních údajů cizích stránek. Společnost nevykonává žádnou kontrolu nad provozováním webových stránek nebo aplikací třetích stran a skutečnost, že jsou uvedeny na platformě, nijak společnost nezavazuje.

Také při nákupu obsahu na platformě budete přesměrováni na web našeho poskytovatele platebních služeb. Obecně platí, že poskytovatelé platebních služeb třetích stran, které používáme, shromažďují, používají a zveřejňují vaše informace pouze v míře nezbytné k tomu, aby jim mohli zajišťovat služby, které vám poskytujeme. Doporučujeme, abyste si přečetli jejich zásady ochrany osobních údajů, abyste porozuměli způsobu, jakým budou tito poskytovatelé nakládat s vašimi osobními údaji.

Pamatujte, že rozsah těchto podmínek je omezen na data shromážděná nebo přijatá společností prostřednictvím vašeho používání služeb. Společnost neodpovídá za činnost osob nebo společností třetích stran, za obsah jejich stránek, za použití informací, osobních či jiných, které jim poskytujete, ani za jakékoli produkty či služby, které mohou nabízet. Jakýkoli odkaz nebo odkaz na tyto stránky nezakládá naše sponzorování nebo přidružení k těmto jednotlivcům nebo společnostem.

§6 Cookies

Můžeme použít soubory cookie (malé textové soubory umístěné na pevném disku zařízení) nebo podobnou technologii ke shromažďování některých neidentifikovatelných informací týkajících se vašeho počítače nebo mobilního zařízení a vašich aktivit, abychom zlepšili uživatelské prostředí (např. Ukládat preference a nastavení uživatelů a ověřovat účely). Nastavení souborů cookie můžete spravovat přímo v prohlížeči nebo případně v zařízení. Mějte však na paměti, že pokud deaktivujete nebo odeberete cookies, některé části platformy nemusí fungovat správně.

§7 Dobrovolně zveřejňované informace

(Veřejné informace zahrnující komentáře, online přezkumy, blogy a chat rooms)

Ačkoli toto nedoporučujeme, můžete se rozhodnout zveřejnit informace o sobě v průběhu přispívání obsahu v rámci našich služeb, v chatovacích místnostech, blogy, komentáře, recenze, zdi nebo v podobné funkce v našich službách. Informace, které poskytnete v kterémkoli z těchto případů, jsou veřejné informace a jako takové již nejsou soukromé nebo důvěrné.

Měli byste si uvědomit, že jakékoli osobní informace, které poskytnete v průběhu těchto veřejných aktivit, mohou ostatní uživatelé těchto instancí prohlížet, shromažďovat, kopírovat nebo používat bez vašeho souhlasu a mohou být použity k zasílání nevyžádaných zpráv. Nejsme odpovědní za osobní údaje, které se rozhodnete v těchto případech odeslat.

Pokud na některé z našich služeb zveřejníte video, obrázek nebo fotografii pro veřejné prohlížení, uvědomte si, že je mohou uživatelé bez vašeho souhlasu prohlížet, shromažďovat, kopírovat nebo používat jinými uživateli. Nejsme zodpovědní za videa, obrázky nebo fotografie, které se rozhodnete odeslat do našich služeb k veřejnému zobrazení.

Po odeslání informace k veřejnému prohlížení (do příspěvku, chatu apod.) již společnost nemůže, ani na žádost uživatele, tuto informaci smazat nebo regulovat její šíření.

§8 Práva a povinnosti uživatele

Každý uživatel je povinen chovat se na webu podle všeobecných zásad slušného chování. Zavazujete se využívat obsah stránek pouze k osobním účelům. Není dovoleno kopírování ani další šíření obsahu. Používat stránky k výdělečné činnosti lze jen na základě povolení administrátora. V případě porušení, bude náhrada škody vymáhána soudně.

 • Uživatel s hodností člena má právo:

 • Využívat funkce běžnému uživateli nepřístupné;

 • Přistupovat a aktualizovat své informace;

 • Smazání účtu;

 • Odhlášení se od přijímání komunikace

§9 Práva a povinnosti provozovatele

Kvůli vyšší bezpečnosti máme právo monitorovat účty, chování návštěvníků i obsah. Pokud zjistíme porušování pravidel, můžeme účet bez uvedení důvodu zrušit. O obsahu stránky, zveřejnění nebo nezveřejnění obsahu rozhoduje pouze společnost.

§10 Závěrečná ustanovení

V případě jakýchkoli rozdílů v překladech nebo interpretacích má přednost česká verze těchto podmínek.

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se těchto podmínek, kontaktujte nás na adrese podpora@akterky.cz . Budeme se snažit, abychom vaši žádost vyřídili neprodleně. Vezměte prosím na vědomí, že někdy můžeme vaši žádost zamítnout podle příslušných zákonů.

Společnost AKTERKY.CZ si vyhrazuje právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli aktualizovat nebo jinak upravit. Pokud jsou změny zásad ochrany osobních údajů významné povahy, upozorníme vás e-mailem nebo zveřejněním výrazného oznámení na platformě. V takovém případě tyto změny nabudou účinnosti třicet (30) dní po zveřejnění a budou začleněny do těchto podmínek. Pokud budete pokračovat v používání platformy i po těchto změnách, bude se to považovat za přijetí této změny.

Pokud s těmito zásadami ochrany osobních údajů nebo jejich změnami nesouhlasíte, nepoužívejte prosím služby a odstraňte své účty.

Společnost vám může zasílat oznámení prostřednictvím Platformy za účelem zasílání aktualizací nebo jiných oznámení souvisejících se Službami. Nastavení můžete kdykoli upravit prostřednictvím platformy, včetně vašeho profilového obrázku a obecných preferencí, jakož i předvoleb oznámení.

Kromě toho chápete, že jako člen využívající platformu můžete být veřejně identifikováni pomocí fotografií a videí, který používáte prostřednictvím platformy, a veškerý obsah, který zveřejníte, bude viditelný pro ostatní uživatele. Jste tedy ten, kdo ovládá informace zobrazené nebo zveřejněné na vašem účtu nebo profilu a informace, které sdílíte prostřednictvím platformy obecně, a jste výhradně a plně zodpovědní za jakékoli důsledky vyplývající z takto zobrazených nebo zveřejněných informací.

§11 Provozovatel

Provozovatelem platformy AKTERKY.CZ a zároveň jejím odpovědným zástupcem je:

Andrea Janků
Kladska 1451
Ustí Nad Orlicí
IČO:73977713

§12 Účinnost

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem zveřejnění, tj. 29. 01. 2020. Poslední změna a revize podmínek provedena dne 29. 01. 2020.

Jsi žena, pár, je vás více?

Přidáním fotografií a videí máte možnost získání
odměn formou kreditu, který lze přeměnit
a poslat na Váš bankovní účet.

Jsi muž?

Najdi si svoji vysněnou milenku nebo lásku na celý život.

Připravujeme pro Vás:
 • Eshop - použité oblečení
 • BDSM - tvůj pás cudnosti
 • Livechat - živé video zpestření

Zaregistrujte se

zdarma
Již máte uživatelský účet?Přihlaste se

Obnova hesla

Vítejte!

Můžete se zamilovat, flirtovat a zažít spousty zpestření.

Také si plnit tajná přání a zachovat si diskrétnost.

Registraci máte zdarma.

Jsme seznamka, která nabízí pro stydlivé i nestydlivé, možnosti oboustraného potěšení splnit si příjemné s užitečným.

Nabízíme doplňkové služby, které najdete pouze tady.

Jsou nové originální a zábavné.

Jsme nové Akterky.cz.

Vytvořeno 29. 01. 2020

Pokračováním na akterky.cz prohlašuji, že je mi více než 18 let a že dodržují zákony v zemi ve které se nacházím.

Nesplňuji podmínky a chci odejít.